Disclaimer
Deze internetsite wordt u aangeboden door Van Hessen. Op de inhoud van deze site (alle teksten, foto's en programmatuur) heeft Van Hessen het auteursrecht.

Van deze site mag niets worden gecopieerd en/of veranderd. Alle rechten gereserveerd. Zonder geschreven toestemming van Van Hessen is het verboden om enige informatie, gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren.

Deze website is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. De ontwikkelaar maakt een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen die lopende het verdere traject nog plaatsvinden. Het is nadrukkelijk verboden om gedeeltes van deze site te gebruiken op andere sites of een kopie van deze site op andere servers te draaien. Van Hessen probeert te allen tijden de accuraatheid van de informatie op de site te waarborgen.
Van Hessen is niet verantwoordelijk voor eventuele tekstfouten.